SYSTRA SA Oddział w Polsce

SYSTRA SA Oddział w Polsce jest częścią Grupy SYSTRA, międzynarodowego lidera na rynku infrastruktury kolejowej i transportu publicznego.

Nasi inżynierowie dostarczają szyte na miarę rozwiązania techniczne, które zapewniają sprawną
i bezpieczną mobilność pasażerów i towarów.

Obecnie SYSTRA w Polsce specjalizuje się w realizacji dużych projektów infrastruktury transportowej i z powodzeniem realizuje zlecenia na rynku lokalnym oraz zagranicznym.

Nasze usługi

SYSTRA SA Oddział w Polsce oferuje szeroką gamę usług obejmującą wszystkie fazy projektu od prac studialnych po nadzór autorski. Dysponujemy znacznym zespołem profesjonalistów w tym: asystentów projektanta, uprawnionych projektantów wielu specjalności, inżynierów budowy, koordynatorów technicznych, geodetów, architektów oraz doświadczonych kierowników projektów.

Projektowanie

SYSTRA ma unikalną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inżynierii kolejowej.
Dzięki temu dostarcza kompleksowe opracowania projektowe dla każdej fazy inwestycji zarówno na zamówienie inwestora w formule „zaprojektuj”, jak i wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i zbuduj”, a nasz wielobranżowy zespół doświadczonych inżynierów i uprawnionych projektantów oraz asystentów jest w stanie sprostać wymaganiom każdego Klienta.

Posiadamy doświadczenie we współpracy z wykonawcami robót w Polsce i na świecie.

Doradztwo

SYSTRA świadczy usługi szeroko pojętego doradztwa na każdym etapie przygotowania i przeprowadzenia inwestycji infrastruktury transportu publicznego.

Wykonujemy opracowania przedprojektowe tj. studia wykonalności, analizy techniczne i ekonomiczne, modelowanie, pomiary i prognozy natężenia ruchu, a także analizy środowiskowe, koncepcje wstępne i wielobranżowe oraz wiele innych.

W zakresie doradztwa technicznego wykonujemy również usługi niezależnej weryfikacji dokumentacji projektowych na wszystkich etapach oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Zarządzanie

Nasz zespół kierowników projektu i koordynatorów sprawnie zarządza projektami infrastrukturalnymi, o dużej złożoności technicznej i formalnej, na każdym etapie inwestycji od analiz przedprojektowych po przekazanie do użytkowania. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu projektami charakteryzującymi się dużą liczbą interesariuszy i wymaganym ścisłym reżimem realizacji (kontrola harmonogramu i budżetu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą itd.).

SYSTRA w swojej działalności koncentruje się na Kliencie, co pozwala adaptować się do jego potrzeb i dostarczyć usługi zgodnie z zamówieniem.

Zaufanie porusza świat