Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Księginice – Brzeg Dolny
Zakres prac
Przygotowanie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Systra SA Oddział w Polsce opracowuje dokumentację projektową dla linii kolejowej nr 273 na odcinku Księginice – Brzeg Dolny w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów”.

Korytarz C-E 59 obejmuje linię kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny na odcinku Wrocław Główny – Głogów, która jest linią o znaczeniu państwowym, magistralną, dwutorową oraz zelektryfikowaną. Linia na całej długości należy do sieci kompleksowej TEN-T i jest objęta częściowo Umową AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) oraz AGTC (Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących).

Z uwagi na tzw. „wąskie gardło” magistrali łączącej Dolny Śląsk z portami w Szczecinie i Świnoujściu, PKP PLK planuje poprawić przepustowość m.in. poprzez budowę mostu kolejowego nad rzeką Odrą. Po zrealizowaniu zaplanowanych prac dostępne będą obiekty na każdym z dwóch torów „Nadodrzanki”. Opracowanie dokumentacji zostanie poprzedzone szczegółowymi badaniami, które pozwolą na ocenę stanu technicznego blisko 400-metrowego obiektu inżynieryjnego. Dokumentacja projektowa, oprócz mostu, obejmie również 3-kilometrowy odcinek linii kolejowej. Zadaniem SYSTRA będzie również uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę, a na etapie prowadzenia robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Księginice – Brzeg Dolny pozwoli na osiągnięcie na tym odcinku prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych. Działania te mają na celu m.in. poprawę komfortu jazdy oraz obsługi pasażerów, a także skrócenie czasu przewozu ładunków.