Dane techniczne
Zamawiający
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Rodzaj inwestycji
Tramwaj
Lokalizacja
Wrocław
Zakres prac
Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej- Starogroblowej- Długiej, wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (na odcinku od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) we Wrocławiu.

Celem inwestycji było usprawnienie komunikacji zbiorowej miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia osiedla Popowice z centrum miasta, stworzenie trasy alternatywnej dla linii tramwajowej w ciągu ulicy Legnickiej oraz zapewnienie warunków dla przyszłej budowy obustronnego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin, zintegrowanego z przystankami tramwajowymi.

Zakres prac obejmował koncepcję architektoniczno- konstrukcyjną przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Długą, koncepcję wyposażenia peronów przystankowych, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót.