Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Warszawa
Zakres prac
Przygotowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej, analizy ruchu pieszych

SYSTRA SA Oddział w Polsce przygotował „koncepcję architektoniczno – funkcjonalną dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”.

Celem głównym projektu była przebudowa infrastruktury pasażerskiej stacji Warszawa Gdańska, dzięki której zostanie zapewniona odpowiednia i dostosowana do prognozowanych potrzeb obsługa pasażerów podczas modernizacji linii średnicowej w Warszawie w czasie, gdy stacja Warszawa Gdańska przejmie ruch pociągów dalekobieżnych i dużej części podróżnych ze stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Wschodnia, oraz stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego.

Rezultatem opracowania „Koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” realizowanym przez SYSTRA SA Oddział w Polsce, było określenie szczegółowych wytycznych dla projektu budowlanego dla stacji Warszawa Gdańska w zakresie infrastruktury pasażerskiej.