Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Wałbrzych-Szczawienko-Świebodzice
Zakres prac
Opracowanie dokumentacji projektowej

Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra”, stacje Wałbrzych Szczawienko oraz Świebodzice.

Zadanie obejmowało opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej przeprowadzenie kompleksowej modernizacji stacji Świebodzice w km 57+541 LK 274 oraz stacji Wałbrzych Szczawienko w km 65+930 LK 274 oraz przebudowy instalacji teletechnicznych, budowy nowej sieci trakcyjnej i wymiany urządzeń przejazdowych na szlaku pomiędzy stacjami.

Celem inwestycji było poprawienie przepustowości rewitalizowanego odcinka linii kolejowej i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz optymalizacja układów torowych i infrastruktury z nimi związanej tak aby móc prowadzić ruch pociągów ze zwiększoną prędkością.

Zakres prac obejmował koncepcję wraz ze wstępnym kosztorysem robót, projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót, a także certyfikację TSI PRM.