Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Wrocław – Poznań
Zakres prac
Opracowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych. Pełnienie nadzoru autorskiego.

SYSTRA SA Oddział w Polsce opracował dokumentację projektową dla potrzeb podniesienia prędkości na całej, liczącej ponad 160 km linii nr 271 Wrocław – Poznań (E59).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” oraz „Funduszu Spójności”. Linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny jest częścią korytarza transeuropejskiego E59 ujętego w Umowie europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych. Odcinek został przewidziany do modernizacji w ramach projektu CEF „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań”.

Założenia realizacyjne modernizacji linii nr 271 z Wrocławia do Poznania przewidywały dostosowanie infrastruktury do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich zestawionych z taboru klasycznego z Vmax=160 km/h i towarowego z Vmax=120 km/h wraz z przygotowaniem pewnych elementów infrastruktury do możliwości podniesienia prędkości do Vmax=200 km/h.

Projekt modernizacji objął całą infrastrukturę: tory kolejowe wraz z odwodnieniem, obiekty inżynieryjne, zasilanie, sieć trakcyjną i urządzenia nN, sterowanie ruchem i telekomunikację, przejazdy kolejowe, drogi dojazdowe oraz perony wraz z małą architekturą.