SYSTRA Norge er en del av SYSTRA Group, et av verdens ledende konsulentselskaper. Globalt er vi mer enn 10 300 ansatte. Vi ble etablert i Norge i 1987 og 80 av oss er tilknyttet kontoret på Lysaker. Vi er prosjektledere, fageksperter og strategisk partner når beslutninger skal tas.

Våre fokusområder i Norge er oppdrag innenfor:
Consulting (prosjektledelse og rådgivning) og Rail consulting (jernbaneteknisk rådgivning).

Vi jobber for et bedre helsevesen, et bærekraftig og effektivt transportsystem og et bedre samfunn for alle.

Hver dag har vi fokus på å være det beste valget for våre ansatte, våre oppdragsgivere og våre partnere.

Magnus Eriksson, daglig leder SYSTRA Norge

Vi er prosjektledere, prosjektspesialister og analytikere som drives av oppdrag som er samfunnsnyttige, teknologitunge og komplekse. Implementering av nye systemer, endringsledelse og digitalisering er sentrale oppgaver i vårt arbeid.

Fagområder vi er spesielt gode på:

 • Digitalisering i offentlig sektor
 • Bygg og byutvikling
 • Beslutningsstøtte og analyse
 • Forsvar og beredskap
 • Transport og mobilitet
 • Bærekraft i prosjekter

Bilde: Tonje Bay-Eriksson, leder for forretningsområdet helse og digitalisering i SYSTRA Norge.

Vi er tekniske rådgivere og prosjektledere som drives av vår interesse for skinnegående trafikk.  Vår unike forståelse og ekspertise for å utvikle jernbane, trikk og t-bane, kommer våre oppdragsgivere til gode i Norge og i utlandet.  

Sammen med våre oppdragsgivere gjennomfører SYSTRA Norge prosjekter som er samfunnsnyttige og bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Fagområder vi er spesielt gode på:

 • Infrastruktur 
 • Rullende materiell 
 • ERTMS og CBTC signalsystemer 
 • Anskaffelser 
 •  Digital asset management 
 • RAMS og sikkerhetsledelse 

Bilde: Thorbjørn Løken, direktør for forretningsområdet rail consulting i SYSTRA Norge.

Sammen med våre søsterselskaper SYSTRA SWS og SYSTRA i Sverige og Danmark, leverer vi spesialiserte ingeniørtjenester.

Samarbeidet går ofte på tvers av landegrenser med norske og internasjonale aktører både innen store entreprisekontrakter og prosjekteringskontrakter for byggherrer.

Bilde: Francesco Del Greco, forretningsutvikler i SYSTRA SWS Norge og Lars Christian Hansteen, teknisk direktør i SYSTRA SWS Norge.

NOEN AV VÅRE OPPDRAG

Digitale løsninger for helsesektoren
Forskningspark i verdensklasse – Campus Ås
Felles europeisk signalsystem for jernbanen
Usikkerhetsanalyse for Vikingtidsmuseet
Utviklingen av Operahuset og Munchmuseet

Nils Olav

Eg trives i Systra, både på grunn av den faglige kompetansen og det sosiale i selskapet. Nils Olav Sørgård, prosjektleder

Aino

Jeg har fått muligheten til å ta en masterutdannelse. Lærerikt både for selskapet og meg! Aino Bjørnstad, prosjektleder

Christoffer

Jeg har fått muligheten til å utvikle meg innenfor flere spennende fagfelt, blant annet strategi, ledelse og anskaffelser. Christoffer H. Amdam, prosjektleder

Knut Egil

Bra arbeidsplass som med sitt internasjonale nettverk muliggjør spennende oppdrag. Knut Egil Harto, senior konsulent

Karianne

Jeg setter mest pris på kulturen og miljøet. De ansatte blir tatt vare på, og det er fokus på åpenhet og god takhøyde. Karianne Bjørn, prosjektleder

Personlig arbeidsmiljø i et internasjonalt selskap
Fagkunnskap er vi kjent for, men det er energien i menneskene som jobber hos oss i SYSTRA Norge som er vår største styrke. Bli en del av vårt team!
Bli en del av teamet
Christoffer
Knut Egil
Karianne

VI VIL GJERNE fortelle DEG

…mer om alt det spennende vi jobber med.
Den blide dama på bildet er vår HR-sjef Marita Øveraas.