Dane techniczne
Zamawiający
CARGOTOR Sp. z o.o.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Małaszewicze
Zakres prac
Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, uzyskanie decyzji administracyjnych

Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu realizowanego w ramach umowy pomiędzy CARGOTOR Sp. z o.o., a SYSTRA SA.

Umowa była realizowana w ramach projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”, dofinansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”.

Zadaniem SYSTRA SA Oddział w Polsce było opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i materiałów przetargowych) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.