Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Będzin – Katowice Szopienice Południowe
Zakres prac
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powierzyła polskiemu oddziałowi SYSTRA opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Będzin – Katowice Szopienice Południowe – LOT A1” realizowanego w ramach projektu: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.

Przebudowa odcinków linii kolejowej w ciągu E65 Południe objęła wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Główny – Katowice Szopienice Południowe.

Rozwiązanie to upłynni prowadzenie ruchu pociągów i zwiększy przepustowość linii. Pociągi dalekobieżne przestaną zakłócać ruch pociągów podmiejskich, co poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców Katowic i Sosnowca.