Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Skierniewice – Łuków
Zakres prac
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego oraz dokumentacji przetargowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powierzyła SYSTRA SA Oddział w Polsce opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”.

Linia kolejowa nr 12 jest częścią jednego z głównych korytarzy transportowych ze wschodu na zachód (trasa C-E 20) oraz towarową obwodnicą Warszawskiego Węzła Kolejowego. Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację ok. 160 km linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków, łączącej obszar trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Dokumentacja projektowa określa również przebudowę peronów na 13 stacjach, przystankach oraz posterunkach.

Poprawa punktualności realizowanych połączeń oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu. Planowane jest m.in.: skrócenie czasu przewozu ładunków, poprawę przepustowości linii i stacji, poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów. Trasa zostanie dostosowana do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych. Zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości i wąskie gardła.

Zadaniem SYSTRA jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i pełnieniem nadzoru autorskiego. Projekt obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego oraz dokumentacji przetargowej.