Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Gliwice Łabędy
Zakres prac
Opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej

SYSTRA SA Oddział w Polsce opracował dokumentację projektową dla zadania pn. “Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap II: linia E 30 na odcinku Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy” w zakresie stacji Gliwice Łabędy w ramach projektu pn. Prace przygotowawcze dla wybranych projektów.

Głównym celem projektu była poprawa komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników – podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h (na linii 137) oraz do 120 km/h (na linii 135). Pociągi towarowe będą poruszały się z prędkością 120 km/h w obrębie LK 137 i z prędkością 100 km/h w obrębie LK 135.

Zakres projektu obejmował m.in. modernizację stacji kolejowej Gliwice Łabędy, budowę przystanku kolejowego Gliwice Kopernik oraz modernizację linii kolejowej w ciągu pasażerskim E30.

Zadaniem SYSTRA było opracowanie dokumentacji projektowej dla gliwickiej stacji Łabędy wraz z wymaganymi przez prawo pozwoleniami niezbędnymi do prowadzenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmowała opracowanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej.