Dane techniczne
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Mysłowice
Zakres prac
Opracowanie dokumentacji projektowej

SYSTRA SA Oddział w Polsce opracował dokumentację projektową dotyczącą przebudowy stacji Mysłowice wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków.

Mysłowice to stacja węzłowa łącząca linie kolejowe nr 138 i 134, obsługująca ruch pasażerski i towarowy. Planowana przebudowa, a tym samym zmiany w układzie torowym stacji pozwoliłyby m.in. na dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb przewoźników i poprawę punktualności połączeń realizowanych przez Mysłowice. W ramach tego zadania SYSTRA SA Oddział w Polsce przygotował projekty budowlane i wykonawcze, uzyskał niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia, a także przygotowała dokumentację przetargową w celu wybrania wykonawcy robót budowlanych.