Dane techniczne
Zamawiający
PKP PLK S.A. w porozumieniu z MIASTEM ŁÓDŹ oraz PKP S.A.
Rodzaj inwestycji
Kolej konwencjonalna
Lokalizacja
Łódź
Zakres prac
Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja projektowa, opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie, dokumentacja projektowa.

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna była jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach w mieście Łodzi. Głównym założeniem projektu było stworzenie nowoczesnego węzła transportowego, integrującego transport międzynarodowy, krajowy i miejski.

W rejonie dworca projekt zakładał: stację kolejową (przeniesioną całkowicie pod ziemię), przystanki autobusów dalekobieżnych i miejskich, tramwajów oraz podziemne zaplecze parkingowo-usługowe.

SYSTRA wykonała studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcję koordynacyjną zagospodarowania terenu Dworca Łódź Fabryczna, a także opracowała materiały do wniosku o dofinansowanie projektowanych przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Rolą SYSTRA było także przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.