Vi säkerställer digital kontinuitet för dina projekt tack vare vårt fokus på BIM & Informationshantering och skapandet av innovativa lösningar.

En av SYSTRAs ambitioner är att erbjuda nya tjänster till våra kunder baserat på den digitala transformation som sker i era verksamheter. Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge möjlighet att förbättra och underlätta drift av säkra och hållbara mobilitetslösningar för människor och regioner. Vi bistår både med expertis inom det Digitala och erbjuder kompetens som VDC, projekteringsledning, BIM strategi, BIM samordning samt Informations- och datasamordning.

Våra digitala lösningar underlättar beslut baserat på önskan information, utökar samarbetet och förbättrar effektivitet för dina projekt. De används av våra team och kan göras tillgängliga för dig för att möta några av dina behov.

Vi jobbar med dig som kräver en stark lokal närvaro såväl som global leveranskapacitet. Vi vill vara pådrivande och en pålitlig partner för den digitala revolutionen inom transportområdet som vårt samhälle står inför och vi stödjer våra kunder att bli mer digitaliserade. Vi säkerställer samordning av projekt i alla dess faser och steg; Strategi & Dokumentation, VDC/BIM Management, Modell, Visualisering, Information & Datahantering samt SYSTRAs digitala lösningar och innovationer.

vision och strategi för BIM & informationshantering

Vi är experter inom BIM och informationshantering och vi hjälper dig att utveckla en vision och strategi för att ta din organisation till nästa nivå.

Vårt team består av erfarna konsulter som arbetar med att utveckla strategier för att implementera BIM och informationshantering för organisationer eller projekt. Vi arbetar tillsammans med dig för att förstå dina behov och mål för att skapa en skräddarsydd vision och strategi. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att ta din organisation till nästa nivå i enlighet med ISO19650.

Dessa uppgifter utförs i enlighet med ert program för digital transformation.

Producera genomförandePLAN BIM & Planera BIM-leveranser

Vårt team består av erfarna konsulter som arbetar med att utveckla genomförandeplaner BIM och informationshanteringsplaner för att säkerställa att projekt och information uppfylls i projekt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt och vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven på projektinformation.

En genomförandeplan för BIM (BIM Execution Plan, BEP) syftar till att beskriva hur en grupp leverantörer av information ska genomföra beställarens krav på informationshantering, som redovisas i uppdragets informationsleveranskrav.

Vi erbjuder:

 • Utarbetande av genomförandeplan BIM
 • Implementering av use cases (användningsområden) för informationen i BIM modeller
 • Informationshantering och administration av CDE portaler
 • BIM & informationssamordning
 • BIM Produktion och leveransplanering av BIM leveranser

VDC & Projekteringsledning

Vi kan erbjuda en projekteringsledartjänst som är fokuserad på ett digitalt och informationsmodell baserat arbetssätt. Projekteringsledarens främsta uppgift att se uppdragets helhet och koordinera projekteringsgruppen mot ett och samma slutmål. Projekteringsledaren arbetar aktivt med att hjälpa, följa upp, delge information och beslut inom projekteringsgruppen samt att gruppen utvecklas och jobbar tillsammans mot gemensamma mål.

Ett digitalt och informationsmodellbaserat arbetssätt möjliggör nya arbetssätt och nya processer med nya roller som exempelvis är mer integrerade jämfört med traditionella processer. Exempel på arbetssätt är virtual design and construction (VDC), integrated concurrent engineering (ICE), och integrated project delivery (IPD).

BIM & InformationsSamordning

BIM effektiviserar informationshanteringen i projekt samt medför nya krav på samordning, kommunikation och koordinering av processen och modellerna. BIM och informationssamordnare blir centrala resurser i projektet för att säkerställa samordningen, kvalitet och leveranserna.

Vi erbjuder tjänster såsom:

 • BIM samordning
 • Informations och datasamordning

Vårt team är utbildade inom ISO19650.

DIGITALA LÖSNINGAR

En av SYSTRA ambitioner är att erbjuda nya tjänster till våra kunder baserat på den digitala transformationen som sker i era verksamheter. Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge möjlighet att förbättra och underlätta drift av säkra och hållbara mobilitetslösningar för människor och regioner.

SYSTRAs uppdrag är att utnyttja all data, att hjälpa till att fatta beslut baserade på objektiva data, att optimera beslutscykler och att göra det möjligt för företaget att koncentrera sig på uppgifter med högt mervärde.

SYSTRAs digitala portfölj innehåller ett tiotal lösningar, och listan förändras kontinuerligt och kommer att uppdateras med nya lösningar.

Våra digitala lösningar är indelade i följande 4 kategorier:

 • Transportplanering
 • Hållbar transport och Energiomställning
 • Projektering och byggande
 • Drift & Underhåll

Här beskrivs några av våra Digitala lösningar:

eLODy
Is a multiformat BIM Checker.

Pablo
Builds the BIM data of the Asset Information Model.

Vizeo
Manages and coordinates design reviews missions.

BIM In One Click
Accelerates and makes reliable BIM linear infrastructure modelling.

SAFEbyBIM
Identifies and manages security risks throughout the assets lifecycle.

Carbontracker
Monitors the carbon footprint of your project.

Tess
Optimising the infrastructure, fleet and operations of electric vehicle networks.

Quetzal
Modelling transport demand.

Transiplanner
Organise and decarbonise your public transit network.