SYSTRA SVERIGE

Att hitta innovativa lösningar för ett hållbart resande är SYSTRAs kärnverksamhet. Den ständiga framåtandan, utvecklingen, starka teamkänslan och höga kompetensen har gett SYSTRA en självklar plats i branschen hos såväl myndigheter och kommuner som privata företag. Genom förvärvet år 2016 av Dalco Elteknik sträcker sig SYSTRAs historia till 1987, då Dalco Elteknik grundades. Sedan start har SYSTRA genomfört ett stort antal uppdrag inom transportinfrastruktur i Sverige.

Idag har SYSTRA 700 medarbetare i Sverige, fördelade på 21 kontor. Vi arbetar med projekt i alla skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning.

SYSTRA stärker sin närvaro i de nordiska länderna. För varje år som går skapar vi långsiktiga partnerskap med stora kunder i Skandinavien. Vi positionerar oss i tillväxtsektorer, både vad gäller järnvägssystem, övrig infrastruktur och samhällsbyggnad.
Om 10 år är vårt mål att vara en av det ledande företaget i Norden vad gäller tjänster inom samhällsbyggnad generellt, och transportinfrastruktur specifikt.

BRUNO SUSAK, VD SYSTRA Sverige

VÅRA Kärnvärden OCH VISION

Våra kärnvärden, EXCELLENCE, BOLD LEADERSHIP och CONNECTED TEAMS, beskriver vår kultur där stort fokus ligger på samarbete och samverkan tillsammans i våra unika specialistkompetenser. Våra medarbetare är nyckel till vår framgång och tillväxt i Sverige och vi vill vara den bästa arbetsgivaren för dig som konsult. Detta genom att erbjuda möjligheten att utvecklas tillsammans med bolaget i en expansiv miljö med fantastiska kollegor både i Sverige och internationellt.

Ett exempel när det kommer till våra arbetssätt och kultur är vår förmåga till samarbeten. Inte bara internt mellan våra grupper och regioner, som våra tekniksamordnare hjälper till att koordinera, utan även med våra externa samarbetspartners vad gäller informationshantering och -delning. Genom att vi har ett gemensamt arbetssätt på SYSTRA är det lätt att samarbeta internt, lätt att skapa tydlighet mot externa partners och lätt att som nyanställd snabbt komma in i arbetet.

SYSTRAs UPPGIFT INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Att transportera miljontals människor varje dag på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt är en stor utmaning. På SYSTRA arbetar vi i alla våra projekt för att utveckla innovativa lösningar för att möta våra kunders behov, förbereda kollektivtrafik för imorgon samt föreslå alltmer miljömässigt hållbara och robusta lösningar.

Genom att våga vara kreativa visar vi vägen till säkrare och mer hållbara lösningar.

FOKUS PÅ ETIK I vår verksamhet

Ett korrekt och affärsmässigt uppförande är en självklarhet för oss på SYSTRA. Med närvaro i fler än 80 länder bidrar våra starka globala riktlinjer rörande etik till att vi känner en trygghet när vi samverkar och samarbetar både med kunder och underkonsulter. 

Etik handlar om mer än att bara följa regler. Etik ska vara ett positivt värde för alla våra anställda. Våra partners och kunder ska vara stolta över att arbeta med SYSTRA eftersom vi är ett företag som arbetar för ärlighet, transparens och rättvisa.

HÅLLBARHET under projektETs hela livscykel

SYSTRAs dagliga arbete med att planera, utforma och stödja leveransen av transportinfrastruktur har potentiellt stora hållbarhetsfördelar men kan även innebära negativa konsekvenser både i byggfasen och i drift. Detta innebär ett särskilt ansvar för oss.  Hållbarhetsansvar för SYSTRA återfinns i olika delar (ekonomiskt, miljömässigt och socialt) och i olika nivåer (för samhälle, företag och individ).

Utveckling av hållbara transportlösningar kopplar till den ekonomiska hållbarheten för städer, samhällen och individer. I projekt vill vi, förutom att stödja kunden i sin hållbarhetsresa, utveckla och främja hållbarhet under ett projekts hela livscykel. Vi gör det genom att mobilisera vår kollektiva intelligens för att föreslå de bästa lösningarna och fokusera våra talanger på optimering av de tekniska lösningarna för att minska vårt miljömässiga hållbarhetsavtryck.

Som företag fokuserar vi särskilt på resurshantering och på att hantera koldioxidavtrycket i samband med klimatnödläget och energiomställningen som vi befinner oss i. Social hållbarhet för oss på företagsnivå är att våra medarbetare har möjlighet att utvecklas och frodas i en öppen kultur för att nå den önskade excellens som kännetecknar SYSTRA. Detta uppnår vi med anslutna team och djärvt ledarskap.

Det finns tre aspekter på hållbarhet på SYSTRA:

  • Vårt miljöansvar att via våra projekt svara på de utmaningar som klimatkrisen och bevarandet av biologisk mångfald innebär,
  • Vårt samhälleliga ansvar att följa våra kunder och befolkningar mot hållbar mobilitet,
  • Vårt sociala ansvar som en engagerad och ansvarsfull arbetsgivare.

Att arbeta i en bransch med stora hållbarhetsavtryck är detsamma som att sitta i förarsätet på väg mot framtiden och vara den som väljer väg. Vi har möjlighet att göra stor skillnad i människors nuvarande och framtida liv samt bidra till att bevara livsmiljöer och naturen på vår planet. Det krävs och vi känner ansvaret att bygga framtiden på det mest hållbara sätt som går. Vi arbetar aktivt för att stödja kundens arbete med sina hållbarhetsmål samtidigt som vi hela tiden försöker nå lite längre i vårt eget arbete.

Petra Brinkhoff, hållbarhetsstrateg SYSTRA NORDEN

Vi är övertygade om att ett företag inte kan växa hållbart utan att känna ansvar för sin inverkan på samhället och på planeten, och utan att sätta respekten för människor och etiska metoder i centrum för sin verksamhet.

PIERRE VERZAT, SYSTRAs koncernchef

systra internationellt

Internationellt är SYSTRA en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana och spårväg. Våra ägare RATP (Régie autonome des transports parisiens) och SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) är två av de största trafikutövarna i Frankrike. SYSTRA har delaktighet i över hälften av världens alla byggda och planerade höghastighetsjärnvägar, automatiserade metro och tunnelbanor. Detta ger oss en unik kompetens och bredd och hos oss kan du arbeta både lokalt och internationellt. Läs mer om SYSTRA runt om i världen på systra.com