21 februari 2024
På uppdrag av A-Train stöttar SYSTRA upphandlingen av nya järnvägsfordon. Med de nya fordonen hoppas vi uppnå högre servicenivå och ökad kapacitet. Det är en långsiktig utveckling som bidrar till passagerarnas helhetsupplevelse av Arlanda Express.


– Det är en strategisk framtidssäkring av Arlanda Express. Det är avgörande att tågen fungerar som det är tänkt när projektet är klart och vi är stolta över förtroendet som de har gett oss. Arlanda Express månar om kunden och vill erbjuda en upplevelse till sina passagerare – något mer än en tågresa. Det är vi med och bidrar till, berättar Ronny, projektledare för projekt A-Train. 

Tidigare erfarenhet

SYSTRA:s erfarenheter av upphandlingar de senaste åren inkluderar X80-fordon i Västra Götalandsregionen, spårvagnar till Lund, uppgradering av X 2000- och Öresundstågsflottorna och ER1-fordon för trafik i Mälardalsregionen men också många internationella erfarenheter från den globala SYSTRA-koncernen. Ronny är fordonskonstruktör i grunden och med sig i projektet har han bland andra Robert som har arbetat med fordonsunderhåll en längre tid och agerar assisterande projektledare. Även Gunnar som är senior rådgivare är en del av projektet genom vägledning och stöttning kring upphandlingsstrategin.

– I det här projektet har vi ingen färdig definierad plan på inköp utan vi utgår från A-trains strategiarbete, kundunderlag och framtidsutsikter. När vi bistår upphandlingen tar vi hänsyn till vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi tror, berättar Ronny.

– Just nu pågår ett bakgrunds- och grundarbete där vi ser över hur verksamheten fungerar idag; vad är bra och vad kan förbättras gentemot dagens fordon? Vi skriver en bruttolista för krav och det är en våg av krav som vi ska balansera. Vi ser till anbud kontra kostnader, där förvaltning står för en stor del av kostnaden då fordonen ska förvaltas under många år, berättar Robert.

Flera projekt i ett

I samband med att nya fordon ska köpas in förändras behovet av underhåll. Därav behöver underhållsdepån anpassas och byggas ut.

– Om tågen inte underhålls på rätt sätt kommer de inte gå i rätt tid. En stor tårtbit är att få ordning på tillgång och tillgänglighet – därför fokuserar jag på RAM- och LCC-frågor just nu. Det som gör projektet roligt är att det är ett program med flera projekt som tillsammans ska leverera mer än summan av delarna. Bara att bygga ut depån är ett eget projekt och inom SYSTRA har vi hög kompetens inom infrastruktur. Vi har tagit hjälp av våra kollegor för att mäta upp de spår som fordonen ska trafikera och parkera på. Det är för att se vilka begränsningar som finns gällande infrastruktur och vad vi kan göra för att åtgärda dessa, berättar Robert.

Uppdraget kommer att pågå under flera år och vi tackar A-Train för förtroendet!

Senaste nyheterna

FÖLJ OSS OCKSÅ PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!