12 december 2023
Vi på SYSTRA har varit delaktiga i projektet med Varbergstunneln sedan 2018 på uppdrag av totalentreprenören Implenia och Trafikverket. Projektet avser byggnation av en dubbelspårig järnväg och tunnel genom Varberg och en ny godsbangård. Våra medarbetare Magnus Hansson, uppdragsledare för projektet, samt Emma Sandager, biträdande uppdragsledare, tekniksamordnare och BAS-P, berättar mer om projektet.

Målet med Varbergstunneln

Det är ett av de största infrastruktursprojekten som finns i Västsverige och ett prestigeuppdrag på många sätt. Projektet med dubbelspår syftar till att skapa en effektivare trafikering och säkrare miljö. Tunneln öppnar upp möjligheter för Varberg och eliminerar befintlig barriär i form av spåret mellan staden och havet. Genom att flytta den inre hamnen skapas nya möjligheter för staden. För kommunen innebär det nyttjande av marken i anslutning till havet där de exempelvis kan växa med bostäder.

– Projektet började diskuteras redan under 80-talet då man såg över möjligheter att anlägga dubbelspår genom Varberg och det bestämdes att det skulle vara en tunnel. Det är en betydelsefull sträcka för både gods till Europa och persontrafik. Vidden och komplexiteten i projektet är det roligaste för mig som uppdragsledare. Bara från SYSTRA är vi strax under 200 personer som har varit delaktiga från samtliga av våra teknikområden. Vi når positiva resultat genom bra planering och samarbete hela vägen, inleder Magnus. 

Arbetet med Varbergstunneln

Det är ett omfattande projekt som består av både planerade och oförutsedda etapper. Fas 1 påbörjades under 2018 och för oss på SYSTRA innebar den framtagning av ATR-planer och fastställning av planeringen inklusive budget och tidsplan. Då bistod vi med att ta fram teknisk beskrivning som var en del av kontraktshandlingen samt projektering. I september 2019 inleddes fas två och då startade det på riktigt för alla inblandade, med flera ingående etapper.

– Inom järnväg har vi långa planeringstider och tiderna måste vara satta i flera år i förväg för att man ska kunna planera för trafikeringen. Det har inneburit mycket arbete för våra teknikområden inom järnväg. Vi behöver kunna trafikera samtidigt som omfattande byggnationer genomförs, fortsätter Emma. 

Utmärkande för projektet med Varbergstunneln

Utmanande tidsplaner, utförandet och utökad samverkan är utmärkande för projektet där Implenia har en viktig roll i att samordna sina konsulter, Trafikverket och leverantörer. Många olika teknikslag och samordning är en del av komplexiteten, samtidigt som det är en unik lösning med en plattform mitt inne i stan med öppet tråg.

– Vi på SYSTRA har sedan start arbetat tätt med både Implenia och Trafikverket. I början av 2022 var vi klara med vårt grunduppdrag och sedan dess har vi genomfört tilläggsarbeten. I och med att produktionen är i full gång samarbetar vi numera direkt med olika byggledare för att svara på frågor och få till snabba och effektiva lösningar. Det ställer ännu högre krav på flexibilitet och samordning. Byggledarna har många smarta förslag för att spara tid och pengar i produktionen, vår uppgift är att se till att regelverken följs och att ta fram handlingar de kan bygga efter. Det har varit snabba puckar och nu ser vi ljuset i tunneln, berättar Emma. 

Vidare beskriver hon det roligaste med projektet. 
– Arkitekterna får mycket utrymme och det tycker jag som Varbergsbo är roligt. De har kommit med sina kreativa idéer för att göra det så attraktivt som möjligt! För många av oss är detta det största projektet under vår tid i branschen och utmaningen har varit det roligaste. Det var ogreppbart innan start och att kunna bryta ner det till mindre projekt som vi kan arbeta efter har varit utvecklande. Vi har utvecklats mycket genom att arbeta direkt mot en entreprenör. Det kräver lyhördhet och att vi är snabba på att möta alla behov.

Teknikutveckling

– När ett projekt pågår under flera år får vi ta hänsyn till att tekniken och behovet utvecklas.
Både vi och beställaren är måna om att projektet genomförs med den senaste tekniken och det har bland annat lett till att vi har gjort om projekteringen i tunneln för att förbereda för framtida signalsystemet ERTMS. Det är en av många uppdaterade lösningar, berättar Magnus.

Den största av etapperna beräknas tas i bruk i juni 2025 och den avser att kunna trafikera tunneln. Arbetet kräver att samtliga teknikområden är involverade från oss på SYSTRA och vi ser fram emot att genomföra den etappen samt efterföljande arbete. Vi tackar Implenia och Trafikverket för förtroendet och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans!

Innovation och smarta lösningar i projekt Varbergstunneln

– Projektet har varit komplext och med våra tekniska experter har SYSTRA bidragit med flera innovativa lösningar med lyckat resultat.

Varbergsbocken

En innovation som tagits fram inom ramarna för projektet och som nu används på andra ställen i landet. Våra medarbetare inom kontaktledning har samarbetat med Implenia för att ta fram en lösning på tillfälliga kontaktledningsstolpar som minimerar arbete och materialåtgång. Två kontaktledningsstolpar sätts på backen istället för att grävas ned, sedan monteras de ihop så de kan bära lasten av en kontaktledningsbrygga. Efteråt är det enkelt att montera ned, vilket gör att materialet kan användas igen.

Första tunneln med kontaktskena

Det är den första tunneln någonsin i Sverige att ha en kontaktskena för trafik över 80 km/h. Här har vi tagit hjälp av SYSTRA i Danmark som har tidigare erfarenhet av ett liknande projekt. Tack vare det nära samarbete vi har mellan länderna lyckades vi konstruera och skapa en helt ny lösning på den svenska marknaden.


Bildkälla: Implenia Sverige AB.

Senaste nyheterna

FÖLJ OSS OCKSÅ PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!