13 mars 2024
Inom järnväg i Sverige finns det ett gemensamt nationellt trafikstyrningssystem, ATC2. Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande arbete med att ersätta detta system med ERTMS (European Rail Traffic Management System), vilket är det gemensamma trafikstyrningssystem i Europa. Mikael Cederlund har varit signalingenjör sedan 1995 och är i dagsläget konsult på Trafikverket genom SYSTRA. Han har arbetat med ERTMS sedan början av 2010-talet och i den här artikeln delar han med sig av sina erfarenheter.

Implementeringen av ERTMS

Trafikverkets uppdrag benämnt ”Program ERTMS” innebär att färdigställa utvecklingen av ERTMS-systemen och att ansvara för införandet av ERTMS i Sverige. 

– ERTMS är en fördjupning och uppgradering av ATC2. Syftet med implementeringen är att förenkla resor och transporter över landsgränserna inom Europa, samtidigt som det ska nyttjas för att öka säkerheten på vår järnväg. 

Ett omfattande arbete

Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. Utvecklingen har pågått under många år och vi på SYSTRA är delaktiga i implementeringen genom ett flertal projekt.

– När det tidigare signalsystemet ska ersättas med ERTMS behöver samtliga signalställverk bytas ut mot nya datoriserade ställverk. Det innebär att alla yttre objekt behöver anslutas till det nya ställverket. Trafikverket har handlat upp två leverantörer som ska generera ställverkskod och projektera signalställverken.

Kompetens inom ERTMS

Sedan 2016 har SYSTRA arbetat med projektering för införande av ERTMS på ett flertal sträckor i Sverige. Bland annat på Västra stambanan, Södra stambanan, Malmbanan och Botniabanan. Mikaels bakgrund och tidigare erfarenheter kommer väl till pass när det gäller implementering av ERTMS. Med sig i bagaget har han över tio års erfarenhet av utredningar samt system- och bygghandlingsprojektering inom ERTMS. Idag är han bland annat delaktig i en grupp inom ERTMS-systemprojektering som arbetar med olika tekniska delar i Stockholmsutredningen. Gruppen består av tre personer från SYSTRA och en från Trafikverket.

– Vi diskuterar hur vi främst signaltekniskt ska införa ERTMS i Stockholm, vilka utmaningar som finns, hur vi ska anpassa befintliga system och vilka förändringar som behöver göras för att vi ska uppnå en lyckad implementering. Vi har som policy att ingenting är omöjligt och jag ser fram emot att vara en del av Stockholmsutredningen och att vi ska ta det här i mål!

Framtidens järnvägsingenjörer

Utöver sitt dagliga arbete som signalingenjör utbildar han bland annat framtidens järnvägsingenjörer på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) inom signalteknik.

Vad är det roligaste med att föreläsa för högskoleingenjörer? 

– Jag lär mig signal fortfarande och blir aldrig fullärd! Genom samarbeten med kompetenta kollegor och ständig omvärldsbevakning inför min undervisning lär jag mig nytt hela tiden. Nyfikenhet och mottot “ensam är inte stark” är viktigt att ha med sig – både inom olika teknikområden och branschen i stort.

Senaste nyheterna

FÖLJ OSS OCKSÅ PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!