26 april 2022
SYSTRA har som én ud af fire virksomheder vundet tre store 8-årige rammeaftaler på henholdsvis transportsystemer og baneteknik, civil works og IT og digitalisering

Et årelangt og godt samarbejde

De tre rammeaftaler er med rammer på op til 400 mio. kr. på Civil Works, 300 mio. kr. for Transportsystemer og Baneteknik og 125 mio. kr for IT og Digitalisering. SYSTRA (dengang Atkins Danmark) har også tidligere haft tilsvarende rammeaftaler med Metroselskabet, og vi ser nu frem til at udbygge samarbejdet yderligere.

Vi glæder os til, at vi kan bygge videre på vores årelange og gode samarbejde med Metroselskabet, som hidtil blandt andet har inkluderet Cityringen og aktuelt udvidelse af Control Maintenance Centret i Ørestad. Udvikling af og rådgivning i forbindelse med transportsystemer og baneteknik, samt de konstruktioner som danner ramme og fundament for deres virke, er kernen i vores og vores partneres ekspertise. Vi ser frem til at bidrage til, at vi også fremover kan sikre en hurtig, bæredygtig og sikker måde at transportere sig rundt på i København.

Johan Stranddorf, direktør forretningsområdet CIVILS i SYSTRA.

Med på aftalerne har SYSTRA PLH-arkitekter, på rammeaftalen på civil works også GEO, ligesom Globeteam er med på rammeaftalen om IT og Digitalisering.

Rammeaftalerne for Transportsystemer og Baneteknik og Civil Works inkluderer mange mulige discipliner og var i udbuddet opdelt i hhv. 18 fagområder for transportsystemer og baneteknik og 13 fagområder for civil works og opgaverne kan ligge indenfor udvikling, projektering og andre ydelser for igangværende eller kommende af metro- og/eller letbaneprojekter og vedligeholdelse af udførte metro- og/eller letbaneprojekter.

Rammeaftalen for IT og Digitalisering omfatter bl.a. projekt- og programledelse, it-relaterede strategier, it-governance og -sikkerhed, databehandling, udvikling og tilpasning af it-systemer, systemdrift, it-udbud og -arkitektur.

Seneste nyheder

Gå ikke glip af noget - følg os på vores sociale medier