VI RÅDGIVER OM VALG OG FRAVALG, DER SKÅNER MILJØET, SKABER HOLDBARHED MED OMTANKE OG UNDERSTØTTER FÆLLESSKAB OG LIVSKVALITET.

Projektet skal ses i sin helhed

Det er i samspillet med vores kunder, vi gør den største forskel for kloden og for samfundet. Vi rådgiver om valg og fravalg, der skåner miljøet, skaber holdbarhed med omtanke og understøtter fællesskab og livskvalitet.

De beslutninger, der får størst betydning for projektets bæredygtighed, træffes i de helt indledende faser. Vi gennemfører en tidlig screening af projekterne og rådgiver om valg og fravalg, der øger projekternes bæredygtighed.

bæredygtighed med omtanke

Holdbarhed er et nøgleord, når vi taler om bæredygtighed. Hver eneste gang, der etableres ny infrastruktur, medfører det en belastning af vores miljø og klima. Derfor er det afgørende at skabe infrastruktur, hvor vi tager aktiv stilling til kvalitet, holdbarhed, effektivitet i vedligehold og renovering, så det ikke bliver nødvendigt at etablere nyt.

I Danmark, såvel som internationalt, er SYSTRA dybt engageret i at bidrage til rejsen imod et klimaneutralt samfund. Vi arbejder med strategier og løsninger til mindre CO2-emission, både i anlægsprojekterne og i driften af infrastrukturen.

Vi anvender værktøjer til at beregne CO2-aftryk på materialer, anlæg og hele projekter. Beregningerne muliggør både indledende (screening) beregninger til fx valg af byggeform, materialer eller transport og selve det projekterede projekt. Ligeledes kan vi udarbejde livscykluslusanalyse (LCA) for hele projektets CO2-aftryk.

Vand vil i stigende grad påvirke vores samfund, vores infrastruktur og landskabet omkring os. Det kræver omtanke og nytænkning at beskytte de eksisterende anlæg og udvikle vores byer til at håndtere og udnytte de øgede vandmængder.

Vi hjælper med at udføre screeninger af infrastrukturanlæg, by- og naturområder og kyststrækninger for at identificere potentielle oversvømmelsesområder, og vi leverer tværfaglige løsninger på både små og store anlægsprojekter, hvor klimatilpasning er helt afgørende.

bæredygtig drift

Vi er bevidste om at agere ansvarligt og bæredygtigt i alle aspekter af virksomhedens drift. Som vidensvirksomhed er vores ressourceforbrug og dermed CO2-aftryk mindre end fx mange produktionsvirksomheder. Men der er naturligvis potentiale til forbedringer.

Det er vigtigt for os, at vi har en sund forretning med gode vilkår og ansættelsesforhold for vores ansatte. Og en kultur hvor vores kolleger føler sig hjemme, gerne vil være en del af fællesskabet og hvor fleksibilitet er med til at understøtte, at vi alle er hele mennesker med forskellige behov i travl hverdag.