SYSTRA er en af verdens førende ingeniør- og rådgivervirksomheder specialiseret i løsninger indenfor mobilitet.

I Danmark har SYSTRA designet, forbedret og moderniseret infrastruktur i mere end 50 år.

Confidence moves the world

Hvis vi skal sikre en verden i udvikling og bevægelse, skal vi hele tiden tro på, at det vi gør, er med til at skubbe samfundet i en mere innovativ, bæredygtig og sikker retning. Og det gør vi i SYSTRA.

Bevægelse er rygraden og hjertet af vores samfunds dynamik. Uanset om det er metro, jernbane, vej, energi, IT eller klimatilpasning, er vi hos SYSTRA stolte over at designe sikre, intelligente og bæredygtige infrastrukturløsninger.

Lokal rådgiver med et stort internationalt bagland

Som en del af SYSTRA Group er vi mere end 10.000 rådgivere på verdensplan. I Danmark er vi omkring 350 projektledere, rådgivere og specialister, som arbejder for at skabe, designe og sikre intelligente og bæredygtige infrastrukturløsninger, der styrker et velfungerende og dynamisk samfund.

I partnerskab med vores kunder udvikler vi mange af tidens vigtigste infrastrukturprojekter. Samspillet med vores kunder er afgørende for, at vi kan levere den bedste rådgivning og de bedste resultatet – derfor kalder vi samarbejdet med vores kunder for et partnerskab.

Typisk er de projekter vi løser multidisciplinære, hvor mange af vores kompetencer er i spil, derfor er vores samarbejde internt også vigtigt for vores løsninger. I SYSTRA er vi en netværksorganisation, hvor vi arbejder i forbundne teams – det betyder, at vi samarbejder på tværs, uanset hvor vi er lokaliseret.

For os er hvert projekt enestående og tilpasset kundens særlige ønsker og udfordringer. Vi gør os altid umage, og i vores løsninger tænker vi frem, så vi sikrer, at den rådgivning vi yder og de løsninger vi leverer, ikke blot løser de nutidige udfordringer, men også er klar til fremtiden. Vores rådgivning og løsninger bygger på stor erfaring og viden fra størstedelen af landets vigtigste infrastrukturprojekter.

Ethvert projekt er unikt i sit specifikke formål

Det er i samspillet med vores kunder, vi gør den største forskel for kloden og for samfundet. I vores fælles projekter rådgiver vi om valg og fravalg , der skåner miljøet, skaber holdbarhed med omtanke og understøtter fællesskab og livskvalitet. Bæredygtighed bliver på denne måde naturligt en integreret del af vores tilgang til løsninger i projekter.

Vi insisterer på at have et inkluderende fællesskab, hvor alle med de rette kompetencer kan være med – og hvor alle stemmer bliver hørt. Det har stor betydning for vores trivsel og arbejdsglæde – men i høj grad også for, at vi med vores forskellige perspektiver og indsigt kan skabe de bedste løsninger på fremtidens problemer.

Eva Rindom, administrerende direktør

Som en del af vores ambition om i højere grad at afspejle forskelligheden i samfundet, har vi i SYSTRA Danmark tilsluttet os DI’s strategi for kønsdiversitet; Gender Diversity Pledge. Her er målet, at vi sammen rykker dansk erhvervsliv mod en 40/60- fordeling i 2030.

Eva Rindom, administrerende direktør, SYSTRA Danmark A/S