08 marts 2024
I dag fredag den 8. marts fejrer vi kvindernes internationale kampdag og i den anledning har vi sat fokus på tre af vores dygtige kvindelige kollegaer og deres arbejde i SYSTRA. Vi har også spurgt dem om, hvorfor diversitet er så vigtigt på en arbejdsplads.

Jeg er uddannet bygningsingeniør og har været ansat i SYSTRA siden 2009, hvor jeg har arbejdet med jord og afvanding som fagleder på sporombygningsprojekter som Nordvestbanen og Frederikssundsbanen. Siden 2019 har jeg været udlånt som standard- og requirement manager til Signalprogrammet, hvor min rolle bl.a. er at sikre, at nye normer og standarder implementeres korrekt.

Jeg mener, at diversitet er meget vigtigt – også på arbejdspladsen. Uden diversitet går vi glip af andre holdninger, innovation og måder at anskue tiden på. Og vi har netop brug for innovation for at sikre den bedste løsning i de projekter, som vi arbejder med.

Lotte Larsen, fagleder i afdelingen Spor og Anlæg

Jeg har arbejdet i SYSTRA siden 1995 – det meste af tiden som sikringsteknisk validator. Her har jeg bl.a. har arbejdet med ændringer i sikringsanlæg for Banedanmark på projekter som ombygning af Slagelse Station og ny jernbane mellem København og Ringsted. I 2022 blev jeg koblet på et projekt i Belgien, hvor jeg sidder i et af de designteams, som er i gang med at udrulle det nye fælleseuropæiske signalsystem ETCS i Belgien over de næste år.

Diversitet er med til at give forskellige input og synsvinkler. Kvinder tænker nogle gange på en anden måde end mænd, og derfor er det vigtigt, at man på en arbejdsplads har begge køn repræsenteret, så vi sikrer det bedst output. 

Malene Lökke, sikringsteknisk validator i afdelingen Risk Management

Jeg blev færdiguddannet 2022 som bygningsingeniør med speciale inden for bærende konstruktioner og ansat som rådgiver i SYSTRA samme år. Jeg har bl.a. arbejdet med projektering af støjskærme langs jernbaner og general eftersyn af bygværker. Derudover er jeg valgt som bæredygtighedsambassadør for min afdeling, hvor jeg bl.a. laver baseline beregninger for CO2 påvirkning på SYSTRAs broer.

Kvinder skal ikke være begrænset af deres køn og derfor heller ikke af en specifik branche. Det er så vigtigt, at vi anerkender efter evne og ydelse og ikke efter kønnet, hvis vi vil have flere kvinder ind i erhvervslivet og dermed også i ingeniørbranchen.

Helay Aseem, bygningsingeniør i afdelingen Broer & Konstruktioner

Som en del af vores ambition om i højere grad at afspejle forskelligheden i samfundet, har vi i SYSTRA Danmark tilsluttet os DI’s strategi for kønsdiversitet; Gender Diversity Pledge. Her er målet, at vi sammen rykker dansk erhvervsliv mod en 40/60- fordeling i 2030.

Seneste nyheder

Gå ikke glip af noget - følg os på vores sociale medier