23 december 2019
SYSTRA rådgiver Femern A/S på den faste Femern Bælt forbindelse.

tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor

Nu har Femern A/S fundet sin daglige rådgiver på de jernbanetekniske anlæg på Femern Bælt-forbindelsen. Efter en udbudsrunde er valget faldet på SYSTRA (dengang Atkins Danmark), og de to parter har netop underskrevet en rammeaftale med opstart 1. januar 2020. 

Vi glæder os fantastisk meget til at stille vores stærke jernbanetekniske kompetencer til rådighed for Femern A/S. Den faste forbindelse er det største anlægsprojekt i Danmark og samtidig et projekt, som virkelig kommer til at betyde noget for danskerne ved at forbinde Danmark bedre med resten af Europa. I forvejen har SYSTRA (dengang Atkins Danmark) i årtier været rådgiver på en række af de største baneprojekter i Danmark, senest den nye bane København-Ringsted og Metro Cityringen og aktuelt på Signalprogrammet, og denne massive erfaring vil naturligvis blive bragt ind i arbejdet på Femern

Eli Skop, direktør for forretningsområdet Consultancy i SYSTRA Danmark

Fermern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden rummer to tunnelrør med tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.

Aftalen mellem Femern A/S og SYSTRA omfatter rådgivningsopgaver inden for forberedelse af grundlæggende design af jernbanearbejder; forberedelse og afslutning af udbudsprocesser; gennemgang af detaljeret design og overvågning af arbejdet med at bygge jernbanen; test- og idriftsættelsesprocesser; samt definering og styring af tekniske grænseflader.

Som underrådgiver på projektet har SYSTRA inddraget den tyske virksomhed GAUFF, der vil varetage grænsefladerne med den tyske del af jernbanen samt myndighedsbehandling i Tyskland.

Rammeaftalens periode er 8 år med mulighed for forlængelse i tre gange to år.

Seneste nyheder

Gå ikke glip af noget - følg os på vores sociale medier