11 marts 2024
Den 2. marts lancerede Landbrugsstyrelsen Centralt Bigårdsregister (CBR), hvor alle biavlere i Danmark skal registrere sig for at sikre en effektiv inddæmning, hvis der sker udbrud af skadelige sygdomme blandt bierne. 

SYSTRA har nyudviklet det eksisterende register, så det er blevet forenklet og brugervenligt at registrere sine bier. Udover funktionaliteten til kortlægning af sygdomme indeholder den nyudviklede løsning også mulighed for at optegne karantænezoner, flytning og salg af bier samt registrering af fysisk prøvetagning og svargivelse fra Aarhus Universitet, offentlig bisygdomsbekæmpelse samt understøttelse af de danske biinspektørers arbejde.

Det gamle register har eksisteret siden 2011 og var frivilligt at bruge frem til 21. april 2021, hvorefter det blev obligatorisk for alle biavlere at registrere sig i henhold til EUs dyresundhedslov 

Bier er meget effektive bestøvere og spiller en vigtig rolle for vores biodiversitet og fødevareproduktion. Derfor er vi glade for at have nyudviklet Centralt Bigårdsregister til Landbrugsstyrelsen, så brugerne nemt kan gå ind og registrere deres bier og samtidig kortlægge og hjælpe med håndtering af eventuelle sygdomme

Hans Larsen, projektleder i afdelingen GIS og Digital

Centralt BigårdsRegister er en nyudvikling af IT- og WebGIS systemet Centralt BigårdsRegister, som SYSTRA oprindeligt lancerede for Landbrugsstyrelsen tilbage i 2011

Seneste nyheder

Gå ikke glip af noget - følg os på vores sociale medier