21 marts 2023
For Banedanmark har SYSTRA lavet en detailopmåling og fikspunktetablering af strækningen mellem Valby station og Svanemøllen station.

En spændende opgave med masser af læring

I detailopmåling og fikspunktetablering skal der måles spor, teknik, konstruktioner, kørestrøm og terræn, samt riste og dækselkoter.

I december 20222 og januar 2023 blev alle targets sat op langs strækningen, og nu er ScanSurvey og SYSTRAs’ landmålere i fuld gang med den mobile scanning.

Scanneren indsamler enorme mængder data samtidig med at den optager film og billeder. Det udmønter sig i sidste ende til den datapakke, Banedanmark har brug for. Arbejdet foregår om natten, så det er muligt at afspærre strækningen uden at genere den daglige drift på den meget travle S-bane.

Vi har ikke prøvet at lave den her type scanninger før, så det er en utrolig spændende opgave og en læringsproces for os.

Rie Rohde, gruppeleder i SYSTRA

Vi samarbejder med det norske selskab ScanSurvey, som er SYSTRAs underleverandør på projektet og Nordens førende på området. ScanSurvey står for selve scanningen af strækningen og behandler scanningsdataen i samarbejde med SYSTRA.

Arbejdet med scanneren foregår om natten for at genere den daglige drift mindst muligt

Seneste nyheder

Gå ikke glip af noget - følg os på vores sociale medier