Vi på SYSTRA har mångårig erfarenhet och en passion för att designa och konstruera robusta, hållbara och rationella anläggningskonstruktioner som möter dagens krav på prestanda, hållbarhet och estetik. 

Vi är ett dedikerat team av konstruktörer och projektledare som arbetar tillsammans för att säkerställa att våra beställares behov och önskemål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Vi använder den senaste tekniken och metoderna för att säkerställa att våra projekt är av hög kvalitet och uppfyller alla relevanta standarder och krav.  

Vi är stolta över vår förmåga att erbjuda ett komplett tjänsteutbud, från initial konceptuell design till detaljprojektering, inklusive byggledning och teknisk support under byggskedet. Vi arbetar tätt med våra beställare för att förstå deras behov och för att säkerställa att projekten uppfyller deras specifika krav.  

Låt oss hjälpa dig att realisera ditt bro- eller tunnprojekt. Kontakta oss idag så kan vi visa dig vad vi kan göra för att hjälpa dig att uppnå dina mål.

bro

SYSTRA har en erfaren och kompetent personal som arbetar med brokonstruktion åt kommunala, statliga och privata beställare. Våra ingenjörer arbetar i alla skeden av projektet från tidiga förstudier till, arbetshandlingar, bärighetsberäkningar och underhåll. Genom en helhetssyn på brokonstruktionen, säkerställer de att projektering, byggande och förvaltning optimeras i respektive led.

tunnel

Inom tunnelkonstruktion är SYSTRA en aktör med erfaren och kompetent personal med många referenser från framgångsrika projekt i Norden och runtom i världen. Med vår mångåriga erfarenhet och kunskap gör det oss till en pålitlig partner för alla typer av tunnelprojekt.

kaj

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi erfarenhet inom projektering av kaj- och marinakonstruktioner.

Stödkonstruktioner

Vi projektera och konstruera stödmurar, sponter och andra typer av stödkonstruktioner både temporära och permanenta. Vårt mål är alltid att hjälpa våra beställare att realisera sina projekt med säkerhet och kvalitet i fokus.

referensprojekt

E18 Köping-Västjädra

Projektet syftar till att bygga ut de 2,5 sista milen mellan Stockholm och Örebro som ännu inte har motorvägsstandard. SYSTRA har i samarbete med Entry Group, ELU Konsult och Ramböll projekterat och tagit fram handlingar för totalentreprenad för de ungefär 25 broar som byggs inom projektet. Konstruktionsredovisning och byggande görs från BIM-modell. 

Malmbergsbron

Järnvägsbron ligger på bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21, Malmbanan. Bron går över Sommarvägen som förbinder industriområden på båda sidor om järnvägen och brukar benämnas Kulleporten i folkmun. Bron har bytts ut i sin helhet och ersatts med ny trågbalksbro som SYSTRA projekterat, konstruerat samt varit byggplatsuppföljare till beställaren fram till ibruktagande. I uppdraget ingick även att utforma och utreda den nya brons anpassning till naturmiljön och omgivningen, att lösa avvattningsproblematik samt att ändra vägens sektion.

Arkitektbron

Arkitektbron ingår i Göteborg Stads projekt Detaljprojektering av allmän plats vid Station Haga. Inom detta har SYSTRAs uppdrag har varit att ta fram ett PM Beslutsunderlag för att utreda förutsättningar kring utformning, projektering och byggnation av Arkitektbron samt tagit fram ett gestaltningsprogram med illustrationer och visualiseringar som redovisar brons arkitektur och sammanhang. Därefter har vi projekterat förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Bron ska pålgrundläggas med landfästen i betong, dubbelkrökta bågar i stål och en brobaneplatta i FRP.