21 november 2023
På uppdrag av Uppsala kommun och Region Uppsala medverkar vi på SYSTRA i projektet att bygga en ny spårväg i Uppsala. År 2050 beräknas 100 000 personer resa längs den nya sträckan dagligen enligt genomarbetade utredningar. Den nya spårvägen ska möta det ökade behovet av en kapacitetsstark och effektivare trafikering. Spårvägen ska vara färdigbyggd 2029 och vi på SYSTRA är stolta över att vara en del av den nya spårvägen som växer fram. Vår medarbetare Lukas Lybeck Sköld är biträdande uppdragsledare och här berättar han mer om projektet.

Ny spårväg i Uppsala

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och för att möta den ökade befolkningsmängden krävs ett hållbart växande. Som en del i arbetet har Uppsala kommun och Region Uppsala gjort utredningar som visar att spårväg är rätt alternativ. Spårvägen har planerats utifrån resvaneundersökningar, trafikanträkningar och trafikanalyser. Sträckan ska gå från den nya järnvägsstationen söder om Uppsala via Ultuna, Uppsala centralstation och Gottsunda.

– Det har gjorts en kapacitetsutredning som visar att behovet ökar och en spårväg är det enda alternativet. Vi på SYSTRA har varit delaktiga i projektet sedan 2021 då programhandlingen framställdes. I september samma år blev beprövningarna klara och tillsammans med ett franskt team samlade vi alla utredningar och all dokumentation för att tydliggöra hur spårvägen bör utformas. Det arbetet har följts av ytterligare utredningar och förprojektering. Vintern 2022/2023 genomfördes en omfattande upphandling om beställarstöd till Uppsala kommun och Region Uppsala och det arbetet pågår just nu, berättar Lukas.

Ett multidisciplinärt spårvägsprojekt

Projektet innefattar en mängd kompetenser och vi är glada över att kunna bidra med vår breda kompetens i både programhandling och beställarstödet.

– Det är relativt ovanligt med ett så stort och långt kontrakt för beställarstöd som är behovsstyrt. Det består av flera delar, såsom förarbete som inkluderar förflyttningar av ledningar och bärande konstruktioner och projektövergripande arbete kring miljö och tillstånd. Vi arbetar även med kravhantering och upphandlingsdokumentation. Sistnämnda innebär att vi tar fram förfrågningsunderlag för att entreprenörer ska kunna räkna på arbetet. När entreprenören är vald är vi med under hela byggnationen för att sedan ro projektet i mål.

En modern och miljövänlig spårväg

Spårvägen möjliggör ett hållbart resande och syftar till att ge kortare restid. Den drivs dessutom med el och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen. Eldriften för spårväg är energieffektiv och förbrukningen per resenär är relativt låg. Utöver det ska växter och gräs motverka buller – samtidigt bidrar ökad vegetation till förbättrad dagvattenhantering och en mer attraktiv stad. Sedum- eller grässpår är väl beprövade i bland annat Lund och Stockholm men även många storstäder såsom Barcelona och Berlin.

– Det är riktigt roligt att vara med i nybyggnationen av ett spårvägssystem där man får chans att göra rätt från början. Det är sällan man får en ny spårvägsstad i Sverige! Det här kommer öppna upp staden och göra den mer attraktiv på många sätt. Det som är roligast med projektet överlag är komplexiteten och alla härliga, drivna och kompetenta kollegor i projektet!, avslutar Lukas.

Bild framtagen av White Arkitekter AB.

Senaste nyheterna

FÖLJ OSS OCKSÅ PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!