Projektfakta
Kunde
Københavns Kommune og Naturstyrelsen
Projektperiode

2019-2023

Formål
Give Københavns borgere og turister mulighed for flere natur- og friluftsaktiviteter i Naturpark Amager.
Lokation
Amager, København S
Partnere
LYTT, ADEPT, Bark Rådgivning
Aktiviteter
Rådgivning om konstruktioner på vand og ved vand, anlæg af stier, trapper m.m., geoteknik, natur, afvanding, kystsikring i forbindelse med indgreb i diger, myndighedsbehandling samt byggeledelse og arbejdsmiljø.

Syv nye samlingssteder giver mulighed for flere natur- og friluftsaktiviteter i Naturpark Amager.

Beskrivelse af projektet

De nye faciliteter består bl.a. af anløbssteder for kajakker og robåde, ny badezone, steder til spisning, leg og naturformidling.

I 2019 vandt SYSTRA (dengang Atkins Danmark), som teknisk rådgiver, sammen med LYTT, ADEPT og BARK Rådgivning konkurrencen om at udvikle tre nye hovedindgange og fire nye samlingssteder i Naturpark Amager. De fungerer nu som orienteringspunkter i landskabet og forbedrer mulighederne for at udforske det storslåede naturområde.

SYSTRA løftede rådgiveropgaverne omkring konstruktioner på vand og ved vand, anlæg af stier, trapper m.m., geoteknik, natur, afvanding, kystsikring i forbindelse med indgreb i diger, myndighedsbehandling samt byggeledelse og arbejdsmiljø.

Naturpark Amager udvikles i partnerskab mellem Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Det samlede udviklingsprogram er støttet af Nordea-fonden, Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv samt Lokale- og Anlægsfonden.