SYSTRA Group-portalen er eiendommen til SYSTRA SA, et aksjeselskap med et styre og en ledelse og en aksjekapital på 33 302 018 euro, registrert i Paris Trade and Companies Register under nummer 387 949 530 og med hovedkontor på 72-76, rue Henry Farman – 75015 Paris.  
Telefon: +33 (0) 1 40 16 61 00.  
Merverdiavgiftsnummer: FR19 387949530. 
 
“SYSTRA Group” refererer til gruppen dannet av SYSTRA SA og selskapene de kontrollerer, direkte eller indirekte. 
 
Utgiveren av SYSTRA-gruppens portal er: Group Communications Department. 
 
Design: Nettsiden www.systra.com ble designet og opprettet av Whodunit WordPress-byrået, som ligger på 38 rue Dunois 75013 Paris. 
 
SYSTRA-gruppens portal er hosted av DATA CAMPUS. 

GENERELLE BRUKSVILKÅR 

Brukeren erkjenner å ha lest disse generelle bruksvilkårene og forplikter seg til å respektere dem. SYSTRA forbeholder seg retten til å endre denne meldingen når som helst. Brukeren forplikter seg derfor til å sjekke den jevnlig. 
 
Hvis du får tilgang til SYSTRA-gruppens portal fra et annet land enn Frankrike, forplikter du deg også til å sørge for at du overholder lokal gjeldende lovgivning. 

PORTALINNHOLD 

SYSTRA-portalen er en nettside som gir tilgang til andre nettsteder eller selskaper i SYSTRA-gruppen, som kan ha egne juridiske merknader som bør sjekkes og respekteres. Informasjonen som gis på SYSTRA-gruppens portal er rent informativ og indikerende. SYSTRA kan ikke garantere at informasjonen som publiseres på nettstedet, er nøyaktig, komplett eller oppdatert, inkludert alle hyperkoblinger eller andre datalink som brukes direkte eller indirekte fra nettstedet. Det fritar ikke brukeren fra en supplerende og passende analyse. SYSTRA kan derfor ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser eller for utilgjengeligheten av informasjon og tjenester. Mer generelt kan ikke SYSTRA holdes ansvarlig på noen måte for deres bruk til private eller profesjonelle formål. 
 
Som følge av dette, erkjenner brukeren at han eller hun bruker denne informasjonen på eget ansvar. SYSTRA kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som kan oppstå som følge av tilgang til, eller bruk av SYSTRA-gruppens portal, inkludert utilgjengelighet, tap av data og/eller virus på nettstedet. Denne listen er ikke inkluderende for alt som kan oppstå. 
 
Hver bruker erklærer at han/hun aksepterer egenskapene og begrensningene til Internett og erkjenner spesielt at han/hun er klar over Internett-nettverkets natur og spesielt dets tekniske ytelse. Spesielt kan ikke SYSTRA holdes ansvarlig på noen måte i tilfelle umulighet av tilgang til nettstedet eller feilfunksjon av nettstedet. Det samme gjelder for alle andre grunner utenfor SYSTRA. 
 
SYSTRA forbeholder seg retten til å korrigere innholdet på dette nettstedet når som helst og uten varsel. 
 
SYSTRA kan også måtte avbryte nettstedet av vedlikeholdsårsaker. Denne avbruddet vil bli kunngjort ved hjelp av en advarsel på hjemmesiden eller ved hjelp av andre midler. SYSTRA skal ikke holdes ansvarlig for et slikt avbrudd, og er ikke ansvarlig for å gi kompensasjon. 
 
Informasjonen publisert på nettstedet må på ingen måte tolkes som markedsføring og utgjør ikke et tilbud om å abonnere, investere, kjøpe eller utveksle aksjer eller andre verdipapirer fra SYSTRA, dets datterselskaper eller gruppen den tilhører. Det har derfor ikke vært underlagt kontroll av relevante myndigheter som kreves i sammenheng med offentlige fremgang for tilbud. 

DATAVERN / PERSONVERNANSVARLIG (DPO) / INFORMASJONSKAPSLER

For mer informasjon, vennligst besøk siden dedikert til personvernpolicyen. 

IMMATERIELL EIENDOM 

Presentasjonen og innholdet på nettstedet utgjør sammen arbeid som er beskyttet av gjeldende lover om immateriell eiendom. Ingen reproduksjon og/eller representasjon, delvis eller fullstendig, kan utføres uten forhåndsskrevet samtykke fra SYSTRA. 
 
Med mindre annet er angitt, er de immaterielle eiendomsrettene til dokumentene som finnes på nettstedet, og hvert av elementene opprettet for dette nettstedet (varemerker, logoer, tegninger, fotografier, bilder, tekster, animerte sekvenser med eller uten lyd, etc.), og annen dokumentasjon er den eksklusive eiendommen til SYSTRA, som ikke gir noen lisens eller annen rett enn den til å konsultere nettstedet. Mer generelt, er enhver total eller delvis reproduksjon eller representasjon, enten alene eller integrert med andre elementer, uten uttrykkelig forhåndsskrevet tillatelse fra SYSTRA eller de berørte selskapene i SYSTRA-gruppen, strengt forbudt. Spesielt kan ingen kommersiell bruk, selv delvis, av dataene som presenteres på nettstedet, gjøres uten forhåndsskrevet avtale fra SYSTRA. 
 
Den generelle strukturen, programvaren, tekstene, bildene, videoene, lydene, knowhow, animasjonene og mer generelt all informasjon og innhold som vises på SYSTRA-gruppens portal, er eiendommen til SYSTRA eller er underlagt en bruks- eller utnyttelsesrett. Disse elementene er underlagt lovgivningen som beskytter opphavsretten. 
 
Enhver representasjon, modifikasjon, reproduksjon, forvrengning, total eller delvis, av hele eller deler av nettstedet eller dets innhold, gjennom en prosess, og på alle medium, ville utgjøre en overtredelse som kan straffes etter artikkel L 335-2 og følgende i den intellektuelle eiendomsretten (L 335-2 and following of the Intellectual Property Code. 
 
Databasene som vises, der det er aktuelt, på SYSTRA-gruppens portal er beskyttet av bestemmelsene i lov av 1. juli 1998 som gjennomfører i den intellektuelle eiendomsretten i det europeiske direktivet av 11. mars 1996 som omhandler den juridiske beskyttelsen av databaser. Som sådan forbyr SYSTRA uttrykkelig enhver gjentatt bruk, reproduksjon eller utvinning av elementer fra disse databasene. Enhver uautorisert gjentatt bruk, reproduksjon eller utvinning vil være brukerens ansvar. 
 
SYSTRA forbeholder seg retten til å slette uten forsinkelse, og uten forhåndsvarsel, ethvert innhold: melding, tekst, bilde, grafikk som strider mot gjeldende lover og regler, og spesielt de ovenfor spesifiserte reglene. 
 
Hvis du ønsker å bruke noe av innholdet på nettstedet (tekst, bilde, etc.), må du skaffe deg uttrykkelig forhåndsskrevet tillatelse fra SYSTRA, ved å skrive til adressen angitt i overskriften “Juridisk informasjon” eller ved å sende en e-post til webmaster. 

LENKER 

Enhver lenke eller rammeverk av nettstedet er strengt forbudt, og følgelig kan ingen element som vises på en side av nettstedet, delvis eller helt, sendes, overføres eller settes inn på et annet nettsted, heller ikke brukes til å lage derivatprodukter. 
 
I tillegg har lenker på SYSTRA-gruppens portal til eksterne nettsteder vært gjenstand for uttrykkelig forhåndsgodkjenning. 
 
Likevel, siden SYSTRA ikke er utgiveren av disse nettstedene, har SYSTRA ingen kontroll over deres innhold. Følgelig kan ikke SYSTRA holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, eller for innsamling og overføring av personopplysninger, installasjon av informasjonskapsler eller noen annen prosess med samme formål utført av disse nettstedene. 
 
Du kan ikke opprette en hypertext-lenke til SYSTRA-gruppens portal uten SYSTRAs uttrykkelige forhåndsskrevne tillatelse. Forespørsler bør sendes til Utgiverdirektøren for SYSTRA-gruppens portal. 

GJELDENDE LOV 

Lovgivningen som gjelder for SYSTRA-gruppens portal, er fransk lov. De fleste av de online innholdene og tjenestene på SYSTRA-gruppens portal er tilgjengelige på fransk og engelsk. Ved tvist vil det franske språket ha forrang. 
 
Ved tvist om tolkning og/eller utførelse av de generelle bruksvilkårene, forplikter partene seg til å konsultere hverandre i et forsøk på å finne en minnelig løsning. Hvis dette ikke lykkes, skal de franske domstolene ha eneansvar for å avgjøre eventuelle tvister om de generelle bruksvilkårene. 

ASSISTANSE OG KONTAKTER 

For all behov for teknisk assistanse (tilgangsproblemer, visningsproblemer, etc.), kan hver bruker sende en e-post via nettstedets kontaktskjema, eller kontakte: 
 
SYSTRA 
72-76, Rue Henry Farman – 75015 Paris – Frankrike 
Tlf: +33 (0)1 40 16 61 00