02 November 2022
I dag deltok SYSTRA SWS på Innovasjonsarena 2022 på Gardermoen (Oslo).

Arrangementet ble organisert av VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur og Statens vegvesen – Norwegian Public Roads Administration. Sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur, samt bruk av nye teknologier og nye løsninger på infrastrukturfeltet har vært diskutert. Vi fikk også anledning til å diskutere med Statens vegvesen – Norwegian Public Roads Administration, Nye Veier AS og Troms og Finnmark fylkeskommune med 1 -1 møter.

Photo credits: Nye Veier AS, Henrik Kyte Assmann

Latest news

Don't miss anything, follow us on social media !