23 February 2023
Nytt oppdrag i Norge for SYSTRA SWS: klaffe, gang-og sykkelbru over Porsgrunnselva!

Den nye gang- og sykkelbru vil ha to klaffer for å tillate passasje av båter. Det vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn (hovedspenn med klaffer er 66 meter). Consto AS fikk oppdraget med å bygge den nye bru.

SYSTRA SWS, i samarbeid med Degree of Freedom (prosjekteringsleder av prosjektet), skal stå for prosjektering av geoteknikk (RIG).

Latest news

Don't miss anything, follow us on social media !