27 October 2022
Onsdag 26. og torsdag 27. oktober deltok SYSTRA SWS på Norsk Betongdag 2022 (arrangør: NB - norsk betongforening). Konferansen hadde fokus på hvordan bransjen gjennom materialutviking, design og smarte løsninger sørger for å fremme et bærekraftig samfunn og bidrar til å løse klimautfordringene.

Latest news

Don't miss anything, follow us on social media !