26 October 2022
I dag deltok SYSTRA SWS på Bane NOR Leverandørdag 2022. Dagen dedikert til leverandører, var en mulighet til å fokusere på Bane NOR prosjekter for å få detaljert informasjon og for spørsmål og svar om kommende kontrakter innen underbygning, jernbaneteknikk og jernbaneteknisk materiell.

Latest news

Don't miss anything, follow us on social media !