13 December 2022
Yesterday was the official opening of the Follo Line - express line Oslo-Ski and H.M. The king cut the ribbon at Oslo Central Station! SYSTRA SWS congratulates Bane NOR, all actors and partners for the opening of the Follo Line! We are proud to have contributed to the design of the Norway's largest transport project to date.

Igår var det offisiell åpning Follobanens ekspresslinje Oslo-ski og H.M. Kongen klippet snoren på Oslo S.! SYSTRA SWS gratulerer Bane NOR, alle aktører og samarbeidspartnere med åpningen av Follobanen!

Vi er stolte av å ha bidratt til prosjekteringen av hittil Norges største samferdselsprosjekt.

Latest news

Don't miss anything, follow us on social media !