01 March 2023
Et annet mål i Norge for SYSTRA SWS: oppgaven består av den nye Roppe bru over Hallingdalselva i Flå kommune!

Broen er en fagverksbro på 90 m i ett spenn.

SYSTRA SWS, i samarbeid med Degree of Freedom (prosjekteringsleder av prosjektet), skal stå for prosjektering av geoteknikk (RIG).

Latest news

Don't miss anything, follow us on social media !